now on show:

Vova Vorotniov   “Land-Shaped Box”

Nampei Akaki  “Snakey Photobjects”

23.09-25.01.2017
the exhibitions under Warsaw Gallery Weekend

 

poster_vova

Vova Vorotniov   “Land-Shaped Box”

more info   |   fb event

 

14324535_1320401581317472_3346351659059959157_o

Nampei Akaki  “Snakey Photobjects”  

more info   |   fb event