“Nic nie tworzy się bez nagłości, a nagłość tworzy swoje przekroczenie w uczuciach. Właśnie tak zrodził się osobliwy Dom Czułości: z potrzeby dzikiego serca. Sam bowiem nosi jego znamiona. To zadziwiające, że ten złożony organ nadal pracuje i nie potrzebuje transfuzji. W obiegu nadal cyrkulują Ciała i Przeciw-Ciała. Z jedną tylko różnicą: komory zastąpione zostały przez poziomy: parter, piętro pierwsze, strych, piwnica. Cztery stopnie emocjonalnego wtajemniczenia. To rodzaj wiedzy radosnej i przerażającej zarazem. Swego rodzaju nowa forma życia. Myślę, że kluczem do tej tajemnicy (która wbrew jakimkolwiek diagnostycznym próbom i tak pozostaje w mocy) mogą być szczerość i pasja z jakimi oddawaliśmy się niedojrzałości. (…)”

Adam Radecki, fragment tekstu z książki “Czułość”

Książka powstała we współpracy z Fundacją Sztuk Wizualnych
http://www.sztukawizualna.org/

 

zdjęcia:
Piotr Bekas
Franciszek Buchner
Karol Czerniakiewicz
Lena Dobrowolska
Katarzyna Dolato
Paweł Eibel
Stanisław Legus
Weronika Ławniczak
Kuba Mount
Witek Orski
Łukasz Rusznica
Justyna Suwała
Kamil Zacharski
Janek Zamoyski

teksty:
Łukasz Kasperek
Maurycy Tryuk Moczulski
Witek Orski
Karolina Sulej
Adam Radecki
Janek Zamoyski

grafiki/rysunki:
Arobal
Roger Ballen
Stanisław Legus
Maurycy Tryuk Moczulski
Karol Radziszewski
Juergen Teller
Łukasz Zembaty

okładka:
Łukasz Zembaty SITO

tłumaczenie:
Justyna Zamoyska

layout:
Michał Kozłowski