MICHAŁ KOZŁOWSKI

“ALWAYS NEVER SILENT LISTEN”

(english version below)

Dzieło sztuki nie jest produktem, ani żadnym dobrem. Nie jest też złem. Dzieło sztuki jest dziełem sztuki. Artysta natomiast nie jest wytwórcą. Efektem jego pracy jest zazwyczaj fragment materii ucieleśniający pewną ideę. Artysta preparuje dzieło sztuki, aby móc spreparować więcej dzieł sztuki; ale nie jak fabryka, której celem jest wytworzenie większej ilości produktów.
Dzieło sztuki nie ma też żadnej szczególnej wartości. W przeciwieństwie do produktu jest jej wręcz pozbawione. Celem dzieła sztuki jest spowodowanie zmiany i tylko jej (o ile się dokona) można przypisać jakąś wartość.
Praktyka artystyczna, zwykle ukryta za dziełem sztuki to poddawanie się ciągłym procesom, odkrywanie obszarów trudnych bądź niemożliwych. Pisanie tekstów, nadawanie tytułów. Malowanie czarnych obrazów.

(tekst: Paweł Eibel)

 

————————–————————–

MICHAŁ KOZŁOWSKI

“ALWAYS NEVER SILENT LISTEN”

The artwork is neither a product or a commodity. It is an artwork. The artist, however, is not a manufacturer. The outcome of his practice is usually a scrap of matter that embodies an idea. The artist creates an artwork in order to be able to create more artworks, but his objectives are not counted in numbers.
The artwork itself has no value. It exists to cause a change and only this change, if it happens, can be considered valuable. The artistic practice requires the artist to undergo constant processes, to explore difficult or impossible territories, to write texts, to give titles. To paint black paintings.

(text: Paweł Eibel)

 

< >