Od wulgarności do czułości

O wystawie Janka Zamoyskiego pisze Lidia Pańków (dwutygodnik.com)

< >