(for english scroll down)

GO UP GET TOGETHER

Nampei Akaki

kurator: Janek Zamoyski

Nampeia poznałem w Tokio, w grudniu 2012r., podczas realizacji wystawy artystów Czułości w Japonii. Był jednym z członków nieformalnego kolektywu artystów, na którego zaproszenie przyjechaliśmy. Poza Nampeiem w jego skład wchodzili Yabe Tadashi – legendarny założyciel U.F.O., Yugo Saso – aktor, autor filmów i selfpublishing’owych książek, Hiratsuka Keisuke – perkusista i DJ. Wzajemnie się uzupełniając tworzyli jakby jeden organizm, funkcjonujący bez snu albo właśnie we śnie, trudno stwierdzić, wrażenia były zbyt nierzeczywiste.

Nampei Akaki jest fotografem albo raczej „inkjet printer artist”, jak mówi o nim Yugo. Rejestruje rzeczywistość poprzez swoją hiper zindywidualizowaną percepcję, zapisuje ją na bieżąco, od razu dokonując selekcji, by chwilę później przełożyć ją na dziesiątki form obiektów: papierów, tkanin, murów, plastików. Dzieje się to tak szybko, że ma się wrażenie, jakby przekopiowana w ten sposób rzeczywistość nadal pulsowała. Nampei przenosi mapę swoich spostrzeżeń do przestrzeni wystawy, opisując obserwowany świat w całości, ale nie posługuje się przy tym powszechnie przyjętymi znaczeniami, nazwami przedmiotów. Językiem opisu są tu układy struktur, odbicia świateł, plamy kolorów, a wszystko bez przerwy umiejscawia się w szeregu podobieństw. Nampei definiuje rzeczywistość subiektywnie, nazywając ją za pomocą języka fotografii poprzez nieprzerwane powielanie układów, natłok identyfikowanych relacji, widząc go i ekscytując się nim jak chłopiec w nieskończonym sklepie z zabawkami. Świat to Toy Store, a ten powielony w Czułości to Nampei Shop.

———————————————————————————————————-

 

GO UP GET TOGETHER

Nampei Akaki

curator: Janek Zamoyski

I have met Akaki Nampei in December 2012, during an Czułość exhibition in Tokyo. He was a member of the informal art collective that had invited us to show our artists’ works in Japan. Amongst its members were Yabe Tadashi, the legendary founder of the U.F.O.; Yugo Saso, actor, filmmaker and self-publishing book author; Hirataka Keisuke, a drummer and a DJ. Their complementing efforts combined into an organism-likeentity, that was functioning in a sleepless but oneiric and unreal manner.
Akaki Nampei is a photographer. Or rather, as Yugo puts it, an ink-jet printer artist. The reality he constantly records via his hyper-individual perception is immediately transformed into objects of various natures, should they medium be paper, fabric, plastic or a piece of wall. The forthwith method results in a feeling of the copied reality still pulsing in the resulting objects. While projecting the map of his perceptions onto the exhibition space, Akaki Nampei describes the observed world coherently, but avoids referring to the common definitions or imposing an additional sense over them. The language of this description is the arrangement of the structures, the reflecting lights, the dashes of colour; all that positioned in perpetual series of resemblance. Nampei attempts to subjectively define the reality using the universal means of photography. He does that by the constantly repeating the layouts and creating a stream of identified relations while still being excited by what he sees, like a little boy finding himself an infinite TOY shop. This is why we are now turning the part of Czułość gallery into the Nampei Shop.

< >