Vova Vorotniov    “Land-Shaped Box”

(tekst polski poniżej)

solo exhibition as a part of Warsaw Gallery Weekend
23.09-15.02.2017

In my recent series I examine the basics of my own perception of a landscape. The question when and why I have started to appreciate the paysage as the contemplative natural scenery led me to the times of my childhood, when I had begun to notice the mysterious woods and skylines in the village far from the noisy city.
Those bucolic surroundings, however, were not necessarily picturesque. The sights of challenging wilderness or rustical unhurried, as it appeared to me, activities were indeed agreeable, but not thought of in any terms of ‘beauty’ or uniqueness yet. I think it was the Soviet badly printed shabby cheap thin books for children that started to draw my attention to nature as a particular phenomenon, archetypal and sublime, but sensitive and fragile at the same time. While the texts were always didactic and explicitly uninteresting to kids, the illustrations lived their own life, beyond censorship or propagandistic tricks, merely representing the dark moody Northern forests with melancholic watercolour palette. If bright Western comics were always standing for action, those cold pictures were totally for non-action. Beholding the eternal spectacle of the nature was not just a working escapist stance — it was also disruptive and condemnatory towards the social reality of the USSR. And though the Nature is nothing more than a construct, the subversive character of its representation in this context has shown me how to see through and to break down the conventional credibilities.
The Land-Shaped Box is technically a series of collages consisting of photographs of the primary landscapes, which tuned my dimensional vision, and fragments of the original Soviet book illustrations that played a significant role in my spatial gratification.

text: Vova Vorotniov
translation: Cezary Hunkiewicz
poster: Vova Vorotniov

Vova Vorotniov     “Land-Shaped Box”
wystawa indywidualna w ramach Warsaw Gallery Weekend
23.09-15.02.2017

W najnowszym cyklu odnoszę się do źródeł i podstaw mojego postrzegania krajobrazu, którego zaczątki sięgają okresu dzieciństwa.Wtedy to na wsi, z dala od hałasów miasta, pejzaże stały się dla mnie kontemplatywną scenerią, umożliwiającą wyodrębnienie tajemniczych roślin i horyzontów.
Ale to sielankowe otocznie nie było bynajmniej bajkowe. A wyzywające odludzie czy wiejski spokój – jak mi się wtedy wydawało – były faktycznie przyjemne, lecz nie w kategoriach piękna czy wyjątkowości.
Zdaje się, że to dzięki wyświechtanym, tandetnym i fatalnie wydanym sowieckim książkom dla dzieci nakierowałem swoją uwagę na naturę, jako na konkretne zjawisko: zarówno archetypiczne i wzniosłe, jak i subtelne oraz kruche zarazem. Choć zawarte w wydawnictwach opisy pozostawały daleko poza zainteresowaniami dzieci, zupełnie inaczej sprawa miała się z ilustracjami – te nabierały własnego życia, pozostając poza cenzurą czy propagandowymi zagrywkami. Przedstawiały jedynie ciemne, posępne, północne puszcze za pomocą melancholijnej palety akwareli. Więc o ile zachodnie komiksy cechowały się akcją i działaniem, to te chłodne obrazki pozostawały całkowicie statyczne i wolne od jakiejkolwiek dynamiki.
Wieczny spektakl natury, tak jak ja go postrzegałem, nie był wyłącznie ucieczką w stronę wyobraźni i marzeń. Był także destrukcyjny względem społecznej rzeczywistości Związku Radzieckiego. Mimo, że natura nie jest niczym innym niż konstruktem, to w tym kontekście, wywrotowy sposób jej przedstawiania nauczył mnie jak rozpatrywać i podważać konwencjonalną wiarygodność.
Land-Shaped Box jest serią kolaży składających się z autorskich zdjęć oraz fragmentów oryginalnych sowieckich ilustracji, które odegrały tak znaczącą rolę w moim przestrzennym spełnieniu.

tekst: Vova Vorotniov
tłumaczenie: Cezary Hunkiewicz
plakat: Vova Vorotniov

< >