Franciszek Buchner

PTAKI, RYBY, SZCZURY | BIRDS, FISH, RATS

13.02 – ­31.03.2014

 

 

for english scroll down

 

Obudziłem się w moim pokoju i dotarło do mnie, że nie ma w nim nic żywego, czyli, że wszystko jest martwe.

Ale nie boję się patrzeć na ściany. Ani na nic innego. Jestem spokojny, w poszukiwaniu organiczności wychodzę z mieszkania. Na śmietnik. Kto znajduje — ten szukał, kto nie znajduje — źle szukał.

Nie żyje się tylko raz. Był taki kogut, Mike z Kolorado, któremu obcięto głowę i który żył bez tej głowy kilkanaście miesięcy, są zdjęcia. W ten sposób żył szybko i umierał wolno, a nie odwrotnie. Normalne zwierzęta żyją wolno i umierają szybko, a jak już umrą można je tak trochę uratować. Śniętym rybom wrzucić trochę pokarmu, cięte kwiaty wstawić do wody. Postawić do pionu, przywrócić do świata, w którym skończyły się inne marzenia. Są zdjęcia. Wyobraź sobie świat bez zwierząt.

Nie boję się patrzeć na ściany. Ani na ptaki, ani na ryby, ani nawet na szczury się nie boję. Te, które nie są żywe – są martwe. Być może ktoś życzył im śmierci – jeśli tak było, już więcej nie musi. Wcale o to nie proszę. Nie żyją, bo umarły i pora się z tym pogodzić.

Dominika Dymińska

——

I woke up in my room and it occurred to me: nothing in here is alive, that is, that everything is dead.

But I’m not afraid to look at the walls. Or at anything else. I’m calm, in search of something organic I go out of the apartment. To the dumpster. “Finders, searchers” – whoever doesn’t find anything, wasn’t searching hard enough.

You don’t only live once. There was once a chicken, Mike of Colorado, whose head had been cut off and who lived without this head for several months, there are pictures. This way he lived fast and died slow, not the other way round. Normal animals live slowly and die quickly, and once they die you can revive them a little. Throw some fish food for dead fish, put freshly cut flowers into water. Get back on your feet, return to a world in which other dreams have ended. There are pictures. Imagine a world without animals.

I’m not afraid to look at the walls. Nor at birds or fish, nor even at rats, I’m not afraid. Those that aren’t alive – are dead. Perhaps someone wished them dead – if that was the case, it’s no longer necessary. I’m not asking for it. They are dead because they died and it’s time to make peace with it.

Dominika Dymińska

 

< >