for English please scroll down

 

The Gangway

The Gangway to siedem indywidualnych wystaw. Każda jest wyrazem postawy autora wobec fotografii współczesnej. Rozpatrywane razem są świadectwem grupowej tożsamości artystow z różnych zakątków świata, tworzących galerię Czułość. The Gangway jest tym, co łączy wystawy na poziomie rzeczywistym i symbolicznym. Tytułowa instalacja organizuje sposób przemieszczania się widza po wystawie, jednocześnie będąc metaforą sieci powiązań tworzących grupę artystyczną.

artyści | tytuły wystaw:
Nampei Akaki (Tokio) | “HEAVENISE”
Stanisław Legus (Warszawa) | “DUSK”
Weronika Ławniczak (Warszawa) | “COME L’UOM S’ETERNA” – THE WAY MAN MAKES HIMSELF ETERNAL
Bao Ting (Wuxi, Chiny) | “MEMORY LAND”
Johann Winkelmann (Berlin) | “SIMPLECX”
Vova Vorotniov (Kijow) | “BOREDOM FOR SALE”
Janek Zamoyski (Warszawa) | “HEAVE AWAY”

Projekt przestrzeni powstał we współpracy z Matosek-Niezgoda

 

 

The Gangway

“The Gangway” consists of seven solo exhibitions. Each of them is an expression of author’s attitude towards contemporary photography. Taken together, they are a statement of a group identity of artists from around the world, who form the gallery Czułość. The Gangway is what connects the exhibitions on both practical and symbolic level. The title space installation organizes the way of moving through the exhibition, being at the same time a metaphor for networks forming the artistic group.

artists | exhibitions titles:
Nampei Akaki (Tokio) | “HEAVENISE”
Stanisław Legus (Warszawa) | “DUSK”
Weronika Ławniczak (Warszawa) | “CIME L’UOM S’ETERNA” – THE WAY MAN MAKES HIMSELF ETERNAL
Bao Ting (Wuxi, Chiny) | “MEMORY LAND”
Johann Winkelmann (Berlin) | “SIMPLECX”
Vova Vorotniov (Kijow) | “BOREDOM FOR SALE”
Janek Zamoyski (Warszawa) | “HEAVE AWAY”

The project of space was created in cooperation with Matosek-Niezgoda

 

< >