for English please scroll down

 

“Very Contemporary” to właściwie pierwsza zbiorowa wystawa artystów skupionych wokół Czułości. Ekspozycja zostanie podzielona na dwie uzupełniające się części: kolektywną i indywidualną, złożoną z prac autorskich.

Wystawa dotyczyć będzie usystematyzowania postmodernizmu, zestawienia obiektywnej typologii z nieograniczoną wolnością twórczą i manifestacji zmian jakim w procesie poszukiwań ulega Czułość.

artyści: Nampei Akaki, Franciszek Buchner,  Paweł Eibel , Stanisław Legus, Weronika Ławniczak, Johann Winkelmann, Vova Vorotniov, Janek Zamoyski

 


 

“Very Contemporary” is actually the first collective exhibition of artists gathered around Czułość. The exhibition will be divided into two complementary parts: collective and individual, composed of works created independently.

The exhibition will involve the systematization of postmodernism, the comparison of the objective typology with an unlimited creative freedom and the manifestations of changes that Czułość undergoes in the process of its explorations.

artists: Nampei Akaki, Franciszek Buchner,  Paweł Eibel , Stanisław Legus, Weronika Ławniczak, Johann Winkelmann, Vova Vorotniov, Janek Zamoyski

< >