“Some kinds of love

Margarita told Tom
like a dirty French novel
combines the absurd with the vulgar
and some kinds of love
the possibilities are endless
and for me to miss one
would seem to be groundless”Velvet Underground: ‘Some Kinda Love’

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

wulgarne

„ordynarne, nieprzyzwoite, obsceniczne, niestosowne“; „pozbawione subtelności, smaku“; “nadmiernie uproszczone, spłycone“

„łac. vulgaris – od vulgus: lud, tłum, motłoch“

Fotografia jest dziś językiem powszechnym, bardziej uniwersalnym niż słowo – globalnym, prostym, szybkim i wrażeniowym. Obraz fotograficzny pozornie nie wymaga kompetencji symbolicznych – odbierany jest holistycznie i daje natychmiastowe zrozumienie istoty. Zdjęcie sprawia pozory obiektywizmu, a zarazem poczucia intymności.
Witek obierając sobie za temat wulgarność stawia pytanie o te pozory, poddaje w wątpliwość dosłowność przekazu w fotografii oraz faktyczną bliskość w relacji widza z tym, co fotografowane. Pokazując fotografię, jako medium przekraczające struktury języka, dowodzi, że w praktyce fotografowania Suche może być zarazem Wilgotnym.

tekst:  Jakub Maria ks. Puzyna

< >